Eğitim Anlayışı Nasıl Olmalı

0
77

Eğitim gelecekteki bireyleri şekillendirdiği için önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu kadar önemli olan bir konunun da belirli yöntemleri olmadır. Bu yöntemler ile verilen eğitimler sayesinde çocukların gelecekteki psikolojik kimliklerinin sağlam ve düzgün olması sağlanabilmektedir. Gelişen teknoloji ile sürekli değişimlerin yaşandığı günümüzde, eğitim anlayışı da bazı temel kurallara bağlı kalarak geliştirilmelidir. Yine günümüzde çocuklar teknolojiden olumsuz yönde etkilenebilmektedir. En iyi yöntem teknolojiyi eğitim için araç olarak kullanmak yerine, eğitimi destekleyici ve yardımcı olacak şekillerde kullanmaktır.

Eğitim anlayışı

Eğitim anlayışı, ilk olarak özgün düşünmeyi aşılayabiliyor olmalıdır. Verilen eğitim her ne kadar iyi olursa olsun, bu özgürlüğü sağlayamadığı sürece kısıtlı kalacaktır. Bu yüzden eğitim anlayışında en önemli şey, kopya ya da ezber eğitim değil, özgün eğitimin verilmesidir.
Verilecek eğitimin kişiye özel olması da bir diğer önemli etkendir. Çocuğun yetenek ve ilgi alanlarına göre seçilmeyen eğitim, onun için bir anlam ifade etmediğinden eğitimle istenilen hedefe ulaşılması mümkün olmayabilir. İlgi alanına göre verilecek eğitim daha çok alaka göreceğinden eğitim istenilen amaca ulaşabilir ve ilerletilebilir.

Ezberci eğitimin diğer kötü yanı, eğitimde çocuğa her şeyin öğreten tarafından verilmesini beklemektir. Bilginin uğraşılmadan kazanılması, çocuğun hazıra alışmasına ve öğrenme becerilerini tamamen kazanamamasına neden olur. Bu yüzden verilecek eğitim sırasında bilgiye ulaşma yolu eğitmen tarafından verilmeli, öğrencinin bu bilgiye ulaşması beklenmelidir.
Bir diğer özellik ise verilecek eğitimin konusu ne olursa olsun, günlük hayattan tamamen koparılarak verilmemelidir. Eğitim kazanımları günlük hayat ile ne kadar bağdaşırsa kavranması o kadar mümkün olur.

Günümüz eğitim sistemini en kötü özelliği olan rakip olma, çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencileri teşvik etmekten daha çok onlara kaygı veren bir sisteme dönüşen bu eğitim düzeni, eğitimin olumlu çıktılarını da azaltmaktadır. Bunun yerine diğer öğrencilerle ortak çalışma imkanı verildiğinde, verilen eğitimin yanında insan ilişkileri için de olumlu bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Böyle bir ortamda eğitimin etkinliğinin ölçülmesi de gerekmektedir. Bunun için öğrencinin eğitim hakkındaki problemleri çözmesini beklemek eğitimin bir diğer yaklaşımıdır. Bu sayede öğrenci öğrenen bilginin sorgulanmasını ve kendi çabasıyla bir çözüm üretme yetisini kazanır.
Bütün bu anlayış eksiksiz bir şekilde uygulandığında, eğitim sonucunda elde edilecek başarının da arttırılması mümkündür ve bu başarılı eğitim sonucunda yetişen çocuklar topluma daha faydalı ve sağlıklı bireyler olarak hazırlanmaktadır. Gelecekteki toplumların temeli ancak bugünkü eğitim anlayışının doğruluğu ve etkinliğine bağlıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here