Eğitim Süreci Ne Kadardır ?

2
120

Eğitimin Tanımı

Eğitim, davranış değişikliği süreci olarak tanımlanır.  Davranış değişikliği olumlu yönde de olabilir olumsuz yönde de olabilir. Eğitim ile öğretimi birbirinden ayıran nokta da budur. Öğretim istendik yönde davranış değişikliği sürecidir. Eğitim ise istendik yönde de olabilir istenmedik yönde de olabilir. Yani bir insan eğitilerek doktor da yapılabilir hırsız da yapılabilir. Bu konuda Watson’un ‘Bana bir düzine sağlıklı çocuk verin, onları istediğim gibi yetiştireyim.’ sözü önemlidir. Watson insanları eğiterek çok ünlü bir iş adamı ya da çok profesyonel bir hırsız yapabileceğini söyler.

Eğitim Süreci

Eğitim süreci belli bir zaman ile sınırlı değildir. Yaşam boyu eğitim sürer. Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren birçok eğitim ortamıyla tanışırız ve hayata veda edene kadar çeşitli eğitim ortamlarında bulunuruz.

Eğitim hayatımız doğduğumuz andan itibaren başladığı için eğitim aileyle başlar. Dünyaya ilk geldiğimizde ailemizle tanışırız ve sonra sosyal çevremiz zamanla genişler. Farklı insanlar arklı ortamlar tanırız. Gelişimimizde ilk yıllar çok önemlidir. Bu nedenle erken eğitim yani aileyle geçirdiğimiz zaman dilimi eğitimimizde büyük öneme sahiptir. Ailenin çocuğu yetiştirme tarzı, sosyal ortamı, kültürü, dili, dini, ırkı, mezhebi vb. birçok faktör eğitim sürecimizin şekillenmesi yadsınamaz etkileri mevcuttur. Özellikle anne baba tutumları çocuğun eğitim öğretim sürecine bakış açısını, tutumunu etkiler. Otoriter baskıcı bir ailede yetişen çocuk okulu, eğitimi, öğretimi ölüm kalım mücadelesi olarak görebilir. Çünkü başarısız olduğunda aileden sert tepki alacağını, belki hakaret ve hatta şiddet göreceğini bilir. Bunun sonucu olarak ise yoğun bir endişe ve korku duyar. Eğitim hayatına dair olumsuz tutum geliştirir. Bunun dışında çocuğu olduğu gibi koşulsuz kabul ede, onu olumlu olumsuz tüm özellikleriyle seven, yanında olan ailelerin çocukları eğitim öğretim sürecini yaşamın bir parçası, eğlenceli, gerekli görür ve eğitim öğretim sürecine severek katılır. Eğitilmek öğrenmek onun için büyük bir zevktir.
Eğitimi kendi kişisel ve sosyal gelişimi için olmazsa olmaz olarak görür ve okul başarısızlığında hayattaki başarısızlığında da ailesinin yanında olduğunu bilir, hisseder ve böylelikle eğitim sürecine olumlu bakış açış geliştirir.

Eğitim okul ortamı ile sınırlı kalmaz. Kişi hayatının her döneminde eğitim süreciyle karşı karşıyadır. Şöyle ki birey, hayatı boyunca olumlu olumsuz birçok faktörle karşılaşır. Çok kötü arkadaşlıklar edinebilir. Örneğin bir uyuşturucu çetesi lideriyle farkında olarak ya da olmayarak, bilerek ya da bilmeyerek tanışabilir. Bu çete lideri öncelikle onun bu tür işlere tutumunu istediği yönde değiştirerek kişiyi eğitebilir. Sonra da uyuşturucu kullanıcısı yapabilir ve uyuşturucu satıcısı olarak da kullanabilir ya da kötü alışkanlığı olan biri, mesela alkol bağımlılığı olan biri, farklı bir ortam ile karşılaşarak bu kötü alışkanlığına yönelik tutumunu değiştirerek alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi görebilir. Burada belirtmek istenilen esas konu eğitim hayatımızda çevrenin etkisi önemli bir paya sahiptir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here