Eğitim Ve Psikoloji İlişkisi

0
92

Eğitim Nedir?

Genel olarak eğitim bir insanın yetenek ve davranışlarını geliştirmek; toplumun değerlerini
benimsetmek için uygulanan bir metottur. Eğitimin asıl konusu insandır. Bu anlamda, insan
davranışlarını inceleyen bir dal olan psikoloji ile çok yakından ilişkisi vardır.

Eğitimden kastedilen maksat, bir insanın beynine bilgileri kazımak; insanın o bilgileri ölesiye
ezberlemesi değildir. Eğitimin asıl amacı, insanın öğrenmiş olduğu bilgileri, bir başka bilgi ile birlikte süzgeçten geçirip ortaya yeni bir bilgi çıkarmasını sağlamaktır. Yalnızca ortaya bir şey çıkarmak değil, bunun yanı sıra, öğrendiği bilgiyi hayatının her noktasında kullanabilmesi de amaçlanmaktadır.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, temelde insan ve hayvan davranışlarını gözlemleyip inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji, etimolojik olarak incelendiğinde;ruh, nefes anlamına gelen psyke ile bilim anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır.

Psikolojinin asıl hedefi, davranışların ve zihinsel hareketlerin anlaşılmasında düşüncelerin, hislerin ve bunların doğrultusunda oluşan davranışların gözlemlenip incelenmesidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve belli başlı değişkenlikler gösterebilmektedir. İnsan eğitim ve öğretiminde de onun düşünceleri, duyguları ve davranışları oldukça önem arz etmektedir.

Eğitim Ve Psikoloji Arasındaki İlişki

Eğitim insanı hedef alır ve insana bilgi vermeyi, onu eğitmeyi ve davranışlarında gelişmeyi amaçlar. Ancak her insanın algılama ve öğrenme düzeyi farklıdır. Aynı yaş gruplarındaki insanlar bile farklı öğrenme düzeyine sahiptir. Kimisi yavaş öğrenir, kimisi hızlı. İşte eğitim bilimi, psikoloji biliminden bu anlamda destek almaktadır. Hangi yaş grubuna ne tür bir öğrenme ya da hangi davranışlara nasıl bir eğitim öğretim metodu uygulanması için eğitim ile psikoloji arasında bir ilişki vardır. Bundan dolayıdır ki eğitim psikoloji diye bir alt bilim dalı vardır. Kişilerin öğrenme yeteneği, aldıkları eğitim karşısında sergiledikleri tutum ve davranış da eğitim psikolojisinin alanına girmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here